129 fängelseår utdömda efter aprilupploppen 2022 i Linköping och Norrköping

fter de så kallade Påskupploppen i Linköping och Norrköping i april 2022 har har 129 fängelseår för grovt blåljussabotage dömts ut och då fördelat på 60 personer.

Sedan upploppen bröt ut i Linköping och Norrköping har utredningsgrupper i båda städerna arbetat tillsammans med åklagare för att utreda brotten och få misstänkta lagförda i domstol. De personer som har prioriterats först och identifierats är de som varit mest aktiva eller minst maskerade i upploppen samt de yngsta .

Flertalet personer under 15 år

Till dags datum har 60 personer lagförts fördelat på tolv åtal. Hittills har 1alltså 129 fängelseår för grovt blåljussabotage dömts ut, där ingår både tingsrättsdomar och hovrättsdomar.

Flertalet personer under 15 år har också hanterats inom ramen för lagen om unga lagöverträdare (LUL 31). Detta genererar ingen lagföring men möjliggör för socialtjänsten att vidta åtgärder. Utöver detta har också 70 månaders ungdomsövervakning tillkommit.

– Det är en omfattande och fortgående utredning och vi räknar med att fortsätta under minst hela 2024. Vi har fler åtal framför oss och vi lär oss hela tiden och förfinar och effektiviserar vår utredningsmetod. Hittills har metoden varit väldigt framgångsrik när det gäller fällande domar, säger Emma Backlund, utredningsledare i Linköping i en kommentar på polisens hemsida.

Tufft i Norrköping

Norrköpingsgruppen har trots ett tufft 2023 med många andra grova brott som sprängdåd, mordförsök och mord lagfört 30 personer för upploppen hittills och räknar med ytterligare ett tiotal innan sommaren.

– Under hela utredningens gång har vi lärt oss något nytt. Den främsta framgångsfaktorn i utredningen har varit att många olika kompetenser arbetat tillsammans och gemensamt skapat en produkt till åklagaren, säger Jan Staaf, utredningsledare i Norrköping.

Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.