Tornbygruppen

Brandprojektering

Brandprojektering

Brandprojektering och brandteknisk rådgivning vid om- och nybyggnad. Brandutredning efter bränder.
Brandprojektering AB är ett bolag med kontor i Linköping, Skövde och Västerås. Vi har möjlighet att utföra allt från avancerade analytiska beräkningar samt enklare brandprojekteringar vid t.ex. ändring av butiksytor eller liknande.
Vi utför brandorsaksutredning i ett tidigt skede efter en brand, dels för att utreda orsaken till en brand så att den inte uppstår igen, men även för att snabbt komma igång med ombyggnationen för att minska kundens avbrottstid.

Adress
Stora Torget 7
582 19
Linköping
Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.