Tornbygruppen

Norisol Sverige

Norisol Sverige

Norisol är ett multidisciplin företag med sin kärnkompetens inom isolering, byggnadsställningar och ytbehandling. Andra affärsområden är asbestsanering, design och inredning, och fasadkontrakt.

Våra tjänster inom ovanstående discipliner inkluderar leverans av tjänste, produkter och kunnande för energi sparande, byggnadsställningar och omfattar tjänster, reglering av ljud, och brandskydd.

Vi arbetar offshore och onshore för olje- och gasindustrin, på skeppsvarv, raffinaderier och kraftverk. Och vi är även specialiserade inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och byggbranschen.

Adress
Älvkvarnsgatan 3
582 73
Linköping
Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.