I helgen genomförde polisen i region Mitt tillsammans med bland andra region Öst en omfattande insats i jakten på bedragare inom fysisk vishing. Resultatet: Två personer är nu gripna och anhållna för grovt bedrägeri mot äldre.

Drabbar äldre

Fysisk vishing, en form av bedrägeri där kriminella först ringer för att komma åt personlig information och sedan besöker målsägaren i bostaden för att hämta upp värdesaker, är ett tillvägagångssätt som polisen i omgångar uppmärksammat allmänheten på. Brottsupplägget kring fysisk vishing innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. Bedragaren informerar om ett akut problem rörande målsägarens ekonomi och erbjuder hjälp genom att skicka personal till målsägaren för att säkerställa konton eller värdeföremål.

Insats i Linköping

Under årets första veckor har det inträffat flera fall i såväl Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Majoriteten av de brottsdrabbade är äldre personer, ofta kvinnor i 80-90-årsåldern. Efter ett omfattande inre och yttre spaningsarbete genomförde polisen en insats mot misstänkta bedragare under den gångna helgen. Insatsen skedde på en adress i Linköping, dit flera polispatruller beordrades. På platsen kunde en misstänkt gärningsperson gripas – med tillgripet gods utanför en målsägandes bostad.

Detta föranledde att flera personer greps på olika adresser på flera olika platser under helgen, och resultatet i detta nu är att två personer är frihetsberövade för flertalet grova bedrägerier mot äldre människor. Dessa två personer är också anhållna efter beslut av åklagare.

LÄGG PÅ LUREN och ring 112

Polisens uppmaning är: Lägg på luren: Om du blir misstänksam under ett telefonsamtal, avsluta samtalet så tidigt som möjligt. En seriös aktör skickar aldrig hem personal till ditt hem för att hämta upp värdesaker

Polisanmäl brottet via telefon 11414 eller genom att besöka en polisstation. Är det akut eller ett pågående brott ring 112.

Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.