Tekniska verken förstärker elnätet i Tornby – Till gagn för elbilsladdning och företag

För att möta den stora efterfrågan på el till elbilsladdning och industri arbetar nu Tekniska verken med en omfattande förstärkning av elnätet i Tornby.
En del arbeten har redan genomförts men nu inleds ett betydligt större projekt i Tornby. Arbetet genomförs successivt och beräknas vara klart under hösten 2025.

Vattenledning byts ut efter 70 år

Arbetet med att förstärka elnätet innebär att ny kabel som ökar kapaciteten i nätet läggs ned. Projektet är på fyra delområden och genomförs i turordning med start vecka åtta. Ett antal gator kommer att omfattas vid olika tidpunkter.
– Elektrifiering av fordon pågår för fullt och ställer helt nya krav på elnätskapacitet. Att flera nya laddstationer byggts i Tornby är huvudanledningen till de förstärkningar vi nu genomför, men vi passar också på att förnya och anpassa delar av nätet i området som har behov av det. På så vis förbereder vi våra elnät inför framtiden, och bidrar till att driva på energiomställningen, säger Jesper Hagbom, vd för Tekniska verken Nät AB i ett pressmeddelande.

Vattenledning byts ut efter 70 år

Samtidigt som detta arbete pågår passar man på att förnya en 70 år gammal vattenledning i området längs med Gillbergagatan för att minska risken för framtida driftstörningar. Arbetet med detta drog igång vecka sex och pågår fram till sommaren. Vattnet kan tillfälligt behöva stängas av just när den nya vattenledningen kopplas in.
– Det handlar om en 70 år gammal ledning där vi haft en del problem med läckor, så den har funnits med i vår förnyelseplan en tid. Det känns jättebra att vi nu kan göra detta samordnat med affärsområde Elnät och byta ut ledningen som en del av projektet, säger Peter Wimble, affärsenhetschef ledningsnät inom Vatten och avlopp.

Gator stängs av

Periodvis kommer vissa av de berörda gatorna att behöva stängas av för att arbetet ska kunna genomföras. Det ska dock vara möjligt för berörda personer inom området att ta sig till sin fastighet eller till sitt arbete. Även besökare ska fortsatt kunna ta sig fram till affärer och andra företag.
Berörda boende och företagare i området kommer att få specifik information om vad som gäller inom projektet. När arbetet är klart kommer elnätet att vara framtidssäkrat för fordonsladdning och Tornbys fortsatta utveckling. Kapaciteten i området ökar därmed kraftfullt och öppnar upp för fler etableringar.

För mer information:

https://www.tekniskaverken.se/gravarbeten/gravarbete-tornby/

Arbetet påbörjades vecka 6:

Tekniska verken påbörjade grävarbetet på Gillbergagatan vecka 6 2024 och räknar med att vara klara under hösten 2024. Vi gräver vid flera vägar i olika steg.

  • Attorpsgatan
  • Gillbergagatan
  • Gottorpsgatan
  • Kolfallsgatan
  • Norra Oskarsgatan
  • Norra stånggatan
  • Roxtorpsgatan
  • Tornbyvägen
Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.