Ullevileden är efterlängtad – Andra etappen startar maj 2024

I december förra året togs först spadtaget för den, av många trafikanter, efterlängtade Ullevileden.

Ullevileden är en väg som kommer att förbinda Mörtlösa med Tornby och därmed avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen samt fullborda, den sedan länge planerade, Ringleden. Under sommaren 2026 beräknas hela Ullevileden vara klar. En prognos är att projektet kommer att kosta 450 miljoner kronor.

Viktig länk för Ostlänksprojektet

Ullevileden blir också ett av kommunens största vägprojekt på flera decennier. Leden är också viktig för utbyggnaden av Linköpings kommun samband med att Ostlänken byggs om några år.

Den nya delen av Ullevileden ska gå från cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby, till Mörtlösa. Genom utbyggnaden av Ullevileden skapas två alternativa vägar som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Den nya vägen minskar även risken för att lokala trafikanter använder E4:an.

– Äntligen har vi börjat bygga Ullevileden! Ullevileden är väldigt viktig för att avlasta trafiken i staden och en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla nordöstra Linköping, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Viktig bro över Stångån

Utbyggnaden av Ullevileden innebär att en ny 124 meter lång bro ska byggas över Stångån. I dagsläget finns det endast ett fåtal broar över Stångån. Det kan innebära en svaghet i trafiksystemet om en oförutsedd händelse uppstår som innebär att en eller flera broar stängs av.

– Ullevileden blir unik då tusentals ton slaggrus, som är en restprodukt från Tekniska verken, kommer att användas som byggnadsmaterial i gång- och cykelvägen. En stor mängd träd och buskar kommer att nyplanteras och fördröjningsdammar kommer att byggas och utökas, säger Stefan Erikson.

Andra etappen startar maj 2024

Ullevileden byggs i ett första steg ut med ett körfält i vardera riktning och fyra cirkulationsplatser. En gång- och cykelbana byggs längs med Ullevileden och längs Sunnorpsgatan. Den första etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen börjar byggas nu i december. Planen är att byggnationen av den andra etappen, mellan Gumpekullavägen och Mörtlösa, ska påbörjas i maj 2024.

Förutom cirka 3,5 kilometer bilväg och 3,8 kilometer gång- och cykelväg innebär byggnationen även att ett stort antal miljö- och naturvårdsåtgärder kommer att genomföras, för att stärka växt- och djurlivet och göra naturen mer tillgänglig. Bland annat kommer en ny fågelutkiksplats byggas och en miljö för fåglar och insekter att anläggas.

Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.