Ullevileden etapp två inleds i maj – Tidsplananen håller

Nu i maj inleds den andra etappen för Ullevileden, helt enligt den planering, som presenterades i med att första spadtaget för leden togs i december 2023. Nyheten om att kommunen håller en bestämd tidsplan för en vägsträcka som planerats sedan decennier tillbaka är positiv i sig.

Men fokus på fredagens presskonferensen, inför den andra etappen som nu inleds, ligger på det arbetsplatsförlagda lärandet som möjliggörs för de elever som läser vid Bygg- och anläggningsprogrammet som blir verklighet.

Långsiktiga målsättning att främja arbete för unga

Som en del i Linköpings kommuns långsiktiga målsättning att främja arbete för unga innehåller upphandlingen av entreprenör för etapp två krav på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att entreprenören kommer att anlita elever vid bland annat Bygg- och anläggningsprogram. På så sätt får eleverna möjlighet att utföra riktiga arbetsuppgifter i skarpa lägen vilket utvecklar deras yrkeskunnande och förbereder dem inför yrkeslivet på ett bra sätt.

– Kompetensförsörjningen inom bygg, anläggning och entreprenad är avgörande för att kunna förverkliga allt som kommer hända de kommande decennierna i Linköping. Samverkan mellan utbildningar och med företagen behöver därför stärkas, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i småregnet bredvid Gumpekullavägen.

Segdragen Historia

Historien om Ullevileden kan spåras ända bort till forntiden, närmare bestämt 1970-talet, När Trafikplan 1976 lades fram var det en inre och en yttre trafikmatarlänk/ringled som presenterades för politikerna. I den yttre länken skulle dåvarande “tätorten Linköping” bindas ihop med en sammanhållen ringled som syftade till att få bort “onödig bilism” från de centrala delarna av kommunen.

Den sista delen i planen från Tpl 76 som nu startats, i och med första spadtagen i december 2023/2024, ska vara fullbordad sommaren 2026.

Äntligen!

Byggandet av Ullevileden är efterlängtad av besökare/kunder och av de som arbetar i Tornbyområdet. Leden är också en nödvändig förstärkning av vägnätet nu inför den expansion som Linköping står inför i samband med anknytningen till E4an och den kommande Ostlänken.

Dock har inte 2000-talet varit problemfritt för igångsättandet av Ullevileden. En rad blockpolitiska och budgetsnåla stopp har varvats med arkeologiska utgrävningar och en vattendom som kraftigt har skjutit fram byggstarten i drygt 15 år.

Nu är det dags

Ullevidleden kommer att koppla samman västra och östra delen av norra Linköping och avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen.

I den andra etappen, som innehåller sträckan mellan Gumpekullavägen och Mörtlösa bestående, kommer både gång-, cykel- och bilväg att byggas.

Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag har tilldelats kontrakt avseende Ulleviledens utbyggnad av delen Gumpekullavägen-Mörtlösa.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit tilldelade projektet och ser fram emot att få starta arbetena, säger Erik Svanäng, platschef Mark & Energibyggarna.

Fakta om Ullevileden:

Cirka 3,5 kilometer bilväg mellan Tornby och Mörtlösa som kommer att öka framkomligheten i Linköping.
3,8 kilometer gång- och cykelväg.
Två körfält, ett i vardera riktning.
Fyra cirkulationsplatser.
700 nya träd och 4 000 nya buskar.

Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.