Tornbygruppen

Tornbylunch 6 maj – Besök av Cornelia Linderoth, prata AI

2024-05-06
11:30
– 13:00
Torn1

Tornbylunch 6 maj – Besök av Cornelia Linderoth, prata AI

Vi får besök av Cornelia Linderoth.

Cornelia Linderoth är doktorand i naturvetenskapernas didaktik på Linköpings Universitet.

Under lunchföreläsningen kommer Cornelia ge er en översikt över AI och diskutera dess etiska och tekniska aspekter. Var med oss för en upplysande diskussion där Cornelia belyser AI:s transformativa potential och behovet av att utveckla kunskap om när och hur denna typ av teknik kan vara en del av vardagen.

Ta med en kollega eller din företagsgranne på denna nätverkslunch.

Anmäl senast torsdagen den 2 maj via formuläret.

Välkommen!

Anmäl dig här

Logga in

Du loggar in med de uppgifter du fått från styrelsen. Har du inte något inlogg kan du ansöka om inlogg här.

Tack för din anmälan!

Vi har mottagit din anmälan. Vill du ändra något i din anmälan var vänlig att kontakta oss.